เครื่องตัดโซ่เครื่องประดับเพชร

Jewellery Chain Diamond Cutting Machine / เครื่องตัดโซ่เครื่องประดับเพชร

Line @ sarangjiv Tel / Whatsapp : +91-9810005216 email: sarangjiv@msn.com www.chainmachine.net / simbaindia.com

Visitors: 56,309