เครื่องทอสร้อย - Chain machines

เครื่องทอสร้อยจากอินเดีย

ผลิตได้มาตรฐาน ยาวนานต่อเนื่อง 

เรียบเนียน 

Visitors: 70,565