เครื่องทอสร้อยฟิกกาโร่สามารถทำลวดขนาด0.30mmถึง1.20mmFiago Chain Making Machine from 0.30 mm wire to 1.20mm

The Figaro weaving machine can make wire sizes 0.30mm to 1.20mm.

Visitors: 42,468