เครื่องทอสร้อยหางกระรอกตัน - Fox tail chain machine

เครื่องทอสร้อย-ลายหางกระรอกตัน

ต้องมีเครื่องเชื่อม

และ รู้วิธีการคลุกสร้อยกับผงเชื่อม 

 

Line @bb_bb308  Tel. 0614636622

email: chainmachinery@gmail.com

 

Visitors: 46,446