เครื่องทอสร้อยหางกระรอกตัน - Fox tail chain machine

เครื่องทอสร้อย-ลายหางกระรอกตัน

ต้องมีเครื่องเชื่อม

และ รู้วิธีการคลุกสร้อยกับผงเชื่อม 

 

Line : sarangjiv   Mobile :+919810005216

email: sarangjiv@msn.com

 

Visitors: 54,547