เครื่องทอสร้อย-หางกระรอกตัน

เครื่องทอสร้อย-ลายหางกระรอกตัน

ต้องมีเครื่องเชื่อม

และ รู้วิธีการคลุกสร้อยกับผงเชื่อม Visitors: 42,469