งานเมืองจันทบุรี-Thailand Gems & Jewelry Supplies

ภาระกิจ ออกงานเมืองจันทบุรี วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559  มากับ E & W Industrial Service Asia Co., Ltd.  ภาระกิจ ห่างจาก กรุงเทพฯ 205 กิโลเมตร

 

 

Visitors: 30,405