เครื่องทอสร้อยชุดแรก - First set of chain machine

 

 

Line @bb_bb308  Tel. 0614636622

email: sale@chainmachine.net

Visitors: 48,570