เครื่องทอสร้อยชุดแรก - First set of chain machine

 

Line @ sarangjiv Tel / Whatsapp : +91-9810005216 email: sarangjiv@msn.com www.chainmachine.net / simbaindia.com

Visitors: 67,921