เครื่องดึงลวดทอง 6 หัว - Six pass wire draw machine

เครื่องดึงลวดทอง6 หัว

https://www.youtube.com/watch?v=Q0rU6pKurP4

 

Line @ sarangjiv Tel / Whatsapp : +91-9810005216 email: sarangjiv@msn.com www.chainmachine.net / simbaindia.com

 

Visitors: 54,550