เครื่องทอสร้อยฟิกาโร่ - Figaro chain machine

 

Figaro Chain Machine / เครื่องรีดลวด

 

    ขนาดลวดตั้งแต่ 0.25 มม. ถึง 1.20 มม.

Line @ sarangjiv.  Tel. +91-9810005216

email: sarangjiv@msn.com

Visitors: 54,550