นโยบายธุรกิจ

 1. นโยบายการสั่งซื้อ  

      1. สินค้าและบริการของเรา

บริษัท กุญแจล็อค จำกัด จัดจำหน่ายสินค้านำเข้าถูกต้องตามกฎหมายสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายรายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริงแต่อาจมีสีหรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

    2.1 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์  www.chainmachine.net  ได้ตลอด 24  ชั่วโมง

2.2  ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าสินค้าแต่ชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้ากรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-758-8994, 080-553-7077 ชฎา /

Line ID. Chainmachine / E-mail. Sale@chainmachine.net

2.3  กรณีชำระโอนผ่านธนาคาร  ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ  และแจ้งการชำระเงิน  ผ่านE-mail. Sale@chainmachine.net/ Line ID. Chainmachine พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

2.4  เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน  ทางร้านจะยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งมอบไปยังEmail หรือทาง Line ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน

 

3. ราคาสินค้า ราคาสินค้าที่ขึ้นในเว็ปไซต์นั้นเป็นราคามาตรฐานเริ่มต้น แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้นขึ้นอยู่กับ สเป็คที่ลูกค้าต้องการและการวางระบบทำแบบสร้อยทอง หากลูกค้าต้องการแจ้งรายละเอียดสเป็คที่ลูกค้าต้องการและราคาสินค้า ติอต่อได้ที่เบอร์ 02-758-8994 / 080-553-7077 ชฎา /E-mail Sale@chainmachine.net  / Line ID. Chainmachine

 

 1. การชำระเงิน

     ทางร้านจัดช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ดังนี้

 • ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินแต่ละประเภทสามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการชำระเงิน

 1. การส่งมอบสินค้า

-  จัดส่งสินค้าโดยใช้ พนักงานส่งสินค้า ตามวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนด พร้อมติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานสินค้าให้แก่ลูกค้า 

 1. การรับประกันสินค้า 

     เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางร้าน  ทางร้านมีการ

     รับประกันสินค้าในกรณีต่างๆดังนี้

 • สินค้าทางร้านรับประกันความพึงพอใจ  รับคืน/เปลี่ยนภายใน

      30วัน  ดูรายละเอียดนโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าที่ส่งมอบหากเกิดความเสียหายจากการผลิตหรือกระบวนการจัดส่ง  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน15วันทำการหลังจากรับสินค้า
 • ซื้อเครื่องจักร  พร้อมซัพพอร์ต อบรมรับประกันผล 3 เดือน ค่าซัพพอร์ตฟรี 3 เดือน    หลังจากนั้น ต้องจ่ายค่าซัพพอร์ต  ครั้งละ 50000 บาท เมือเปลี่ยนลายสร้อย ประกันผลงาน ภายใน 3 เดือน ฟรีซัพพอร์ต 3 เดือน  

  นโยบายการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 • ทางบริษัทเรามีการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ โดยจะส่งไปพร้อมกับสินค้า

 

 

 

 

 

 

 1. นโยบายการชำระเงิน  
 • ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

 

 •  กรณีชำระเงินผ่านธนาคารแจ้งชำระเงินโดยส่งสำเนาการชำระเงินมาที่โทรสาร  02-349-4341   หรือ  อีเมล์  Sale@chaimmachine.net

 

 

 

 

3. นโยบายการส่งมอบ  

 • ร้านมีบริการส่งมอบโดยใช้พนักงานขนส่งสินค้า พร้อมติดตั้งระบบและอบรมการใช้สินค้าให้กับลูกค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม          
 1. นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ  
 • สินค้าที่ซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน30  วัน  หลังจากได้รับสินค้า
 • ข้อยกเว้นการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า             
 • เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืนสินค้า
 • สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  มีป้ายสินค้า  บรรจุภัณฑ์  อยู่ในสภาพเดิมไม่เสียหาย (ลูกค้าสามารถลองสินค้าได้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย)
 •  การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  ต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารดังนี้
 • เอกสารชำระค่าสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
 • กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยน-คืน  ที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตหรือการส่งมอบ  การส่งสินค้าเปลี่ยนหรือคืนผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า  โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมายังผู้ขายจะคืนกลับได้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว
 • กรณีผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อคืน–เปลี่ยน
 •  ขั้นตอนการเปลี่ยน–คืนสินค้า 
 • ช่องทางการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าสามารถทำได้โดย
 • ติดต่อหน้าร้านเพื่อเปลี่ยน-คืนสินค้า

ลงทะเบียนแจ้งขอเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านอีเมลล์

Sale@chainmachine.net

 • ติดต่อผ่าน  Hot  Line 02-758-8994
 • เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3  วันทำการ
 •  สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน-คืนได้ภายใน 5 วันทำการ   
 1. นโยบายการคืนเงิน  

  กรณีลูกค้าขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและมีส่วนต่างค่าสินค้าลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยดำเนินการดังนี้

 • แจ้งขอคืนเงินในขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าโดยแนบหลักฐานการชำระเงิน  หรือใบเสร็จรับเงินมาพร้อมสินค้า
 • ภายหลังร้านค้าตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยมีรายละเอียดในการคืนเงินให้กับลูกค้าดังนี้  

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ

ชำระเงินสดเมื่อส่งมอบ

โอนเข้าบัญชี

7   วันทำการ

            

                กรณีโอนเข้าบัญชี  ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน 

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 • ทางร้านจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้
 •  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ที่เข้ามาใช้บริการโดยใช้ระบบ Cookie  โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้
 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
 • ชนิด Browser
 • ข้อมูลการเยี่ยมชมและการสั่งซื้อสินค้า
 •  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้
 • วันเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • การเข้าดูหน้าเว็บ
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 • ประเภทของการสืบค้น
 • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการลบข้อมูลผู้ซื้อ

2.1  กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลในระบบของบริษัท  สามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.chainmachine.net หรือติดต่อมายัง Hot line หมายเลข 02-758-8994

2.2 กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account  ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

 • นโยบายการใช้ Cookies

บริษัทใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies  ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ
 • บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือพัฒนาระบบ  โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม
 • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย 
 • การส่งจดหมายข่าวหรือข้อความประชาสัมพันธ์

ทางบริษัทฯจะส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ 

กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้  โดยแจ้งความประสงค์ไปที่  อีเมล์Sale@chainmachine.net "ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7  วัน

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรณีมีการเปลี่ยนแปลง  ผู้ดูแลเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์
 • หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่
 • ที่อยู่  59/45 ซ.อ๊อกฟอร์ด หมู่บ้านกลางเมือง British Toqn ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 •  หมายเลขโทรศัพท์ 02-758-8994  / 080-553-7077 ชฎา
 •  หมายเลขโทรสาร  02-439-4341
 •  อีเมล์ Sale@chainmachine.net

 

 

 

 

 

 1. นโยบายการให้บริการหลังการขาย  

          1. การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ขอข้อมูลหรือมีคำแนะนำกับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่

 •  www.chainmachine.net  หรือ
 • Customer Service    โทรศัพท์  02-758-8994 / 080-553-7077 ชฎา

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

    เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าคำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้านจะได้รับการวิเคราะห์  ดำเนินการแก้ไขและปกปิดเป็นความลับทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

2.1 ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้

                         ช่องทางที่ 1  ส่งจดหมายทาง email

                        Sale@chainmachine.net 

                         2  แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-758-8994 หรือ                          โทรสาร 02-349-4341

2.2   ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน  และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางร้าน

2.3   คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ

2.4   คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไข  ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 7 วันทำการ

นโยบายรักษาความลับของข้อมูล

www.chainmachine.net ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯดังต่อไปนี้

-                   การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์www.chainmachine.net จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้นโดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อนโดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.chainmachine.netท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ  www.chainmachine.netได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯกำหนดโดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ Sale@chainmachine.net

เว็บไซต์ของบริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องบริษัทฯอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งบริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ]

www.chainmachine.netอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นบริษัทฯGoogle analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งานเว็บไซต์

-                   การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์  www.chainmachine.netจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆและข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่าoโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระบวนการสมัคร

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯแล้วบริษัทฯจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯและท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกันนอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯบริษัทฯจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์  www.chainmachine.netจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯในการดำเนินการหรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์  www.chainmachine.netอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาลหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอำนาจตามกฎหมายในการณ์นี้ทางเว็บไซต์  www.chainmachine.netและจะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์  www.chainmachine.netและอาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯหรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯนั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์  www.chainmachine.netไว้เป็นความลับด้วยเช่นกันอีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์  www.chainmachine.netได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์  www.chainmachine.netจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์  www.chainmachine.netมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจนอกจากนี้บริษัทฯยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดโดยล๊อคอินเข้าประวัติส่วนบุคคลเพื่อทำการแก้ไขด้วยตนเองหรือส่งอี-เมลแจ้งที่Sale@chainmachine.net

 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์  www.chainmachine.netมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร

 

นโยบายแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 
มาตรการคุ้มครองและรักษา ความลับของผู้ร้องเรียน
          เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนา สุจริต ทาง www.chainmachine.net จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่า นั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
          www.chainmachine.net  จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมwww.chainmachine.netจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
          ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.chainmachine.net ได้ 4 ช่องทาง คือ
               ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์ : 02-758-8994
               ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง e-mail address : Sale@chainmachine.net  
               ช่องทางที่ 3 Line ID : chainmachine
               ช่องทางที่ 4 ติดต่อผ่าน www.chainmachine.net ในหน้า “ติดต่อเรา”
 
ช่องทางการร้องเรียนและระงับข้อพิพาทจากหน่วยงานภายนอก
          หากลูกค้าไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อระงับข้อร้องเรียนของทางผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับการตอบสนองต่อปัญหาที่ร้องเรียน ลูกค้าสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกได้ที่

                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
                   44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
                   โทรศัพท์. 0-2547-5960
                   โทรสาร. 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
                   E-mail : e-commerce@dbd.go.th
                   เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

Visitors: 70,562