เครื่องทอสร้อยโปร่ง - Round Box Machine

เครื่องทอสร้อย ตระกูล Round Box

ทอสร้อยได้หลายลาย. หลายแบบ แค่ เปลี่ยนทูล ไม่ต้องเชื่อม แข็งแรง

 

Line : sarangjiv   Mobile :+919810005216

email: sarangjiv@msn.com

Contact Form

Visitors: 56,304